Articles — car wash business

Paano Magsimula Ng Negosyong Car Wash | Carwash Business

Paano Magsimula Ng Negosyong Car Wash | Carwash Business

Ang negosyong carwash ay isa sa mga sumisikat ngayon na negosyo dahil sa pagdami ng mga sasakyan sa kalsada. Noong nakaraang taon (2019) nasa 97,375 na sasakyan ang nabenta sa unang quarter palang ng taon, ito ay base sa mga distributors at manufacturer groups AVID (Association of Vehicle Importers and Distributors), CAMPI (Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines) and TMA (Truck Manufacturers Association). Kung mapapansin ninyo na grabe na ang traffic dito sa Pilipinas lalo na sa Metro Manila at kahit na nasa probinsya hindi na rin maiiwasan...